CERTIFIKIM - KONTABILIST I CERTIFIKUAR, Kosovo, Srijeda, 09. Listopad 2019

Instituti KAF në bazë të statutit, licensimit nga Këshilli i Kosovës për Raportim Financiar (KKRF) dhe akreditimit nga Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve (AKK), më datë 20.05.2019 shpall konkurs regjistrimi për afatin tetor 2019.
Çfarë është programi Kontabilist i Certifikuar?
Me këtë certifikim fiton thirrjen më të lart të një kontabilisti. Ky certifikim u jep rëndësi të veçantë aftësive të raportimit financiar të cilat duhet të zhvillohen në pajtim me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar. Kontabilistët e Certifikuar po ashtu do t’i përvetësojnë principet dhe sistemet e kontrollit të brendshëm të ndërmarrjes, metodat e auditmit dhe standardet, e po ashtu do të fitojnë njohuri të konsiderueshme në lëmin e planifikimit të biznesit, vendimmarrjes dhe menaxhimit të performancës.
Modulet:KC F4 Ligji i Korporatave dhe BiznesitKC F5 Menaxhimi i PerformancësKC F7 Raportimi FinanciarKC F8 Auditimi dhe SiguridhëniaKC F9 Menaxhimi Financiar
Vendi i organizimit dhe orariPrishtinëOrari në 3 sesione/javë: E marte nga ora 17:00 – 20:00 E premte nga ora 17:00 – 20:00 dhe E shtune nga ora 09:00 – 13:00
Kriteret për regjistrim – Formulari i Regjistrimit; – Diploma Universiteti; – Dëshmi/ Certifikata për Teknik të Kontabilitetit financa (me rastin e certifikimit); – Dëshmi mbi përvojen e punës 3 vite në kontabilitet apo financa (me rastin e certifikimit); – CV-ja;
Zyra për pranim të gatshëm për t’ju ofruar ndihmë:Ne ju asistojmë gjatë gjithë procesit të aplikimit, ju informojmë për rezultatet e aplikimit dhe ju udhëzojmë për fillimin e trajnimeve për certifime profesionale.
KONTAKT: Cel. +38344118346 & Tel. +38338220608 Email. trajnim@ikaf.org & Web. : Pejani Nr.1 – Prishtinë
Stafi ynë është në dispozicion për ju nga ora 08:30 deri 17:00, çdo ditë pune.

CERTIFIKIM - KONTABILIST I CERTIFIKUAR

Nađi još događaja oko vas
Dobiti preporuke o događajima na temelju svoje Facebook ukusu. Nabavite ga sada!Pokaži mi odgovarajuće događaje za meneNe sada