CERTIFIKIM - KONTABILIST I CERTIFIKUAR, Kosovo, Srijeda, 09. Listopad 2019

Instituti KAF në bazë të statutit, licensimit nga Këshilli i Kosovës për Raportim Financiar (KKRF) dhe akreditimit nga Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve (AKK), më datë 20.05.2019 shpall konkurs regjistrimi për afatin tetor 2019.
Çfarë është programi Kontabilist i Certifikuar?
Me këtë certifikim fiton thirrjen më të lart të një kontabilisti. Ky certifikim u jep rëndësi të veçantë aftësive të raportimit financiar të cilat duhet të zhvillohen në pajtim me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar. Kontabilistët e Certifikuar po ashtu do t’i përvetësojnë principet dhe sistemet e kontrollit të brendshëm të ndërmarrjes, metodat e auditmit dhe standardet, e po ashtu do të fitojnë njohuri të konsiderueshme në lëmin e planifikimit të biznesit, vendimmarrjes dhe menaxhimit të performancës.
Modulet:KC F4 Ligji i Korporatave dhe BiznesitKC F5 Menaxhimi i PerformancësKC F7 Raportimi FinanciarKC F8 Auditimi dhe SiguridhëniaKC F9 Menaxhimi Financiar
Vendi i organizimit dhe orariPrishtinëOrari në 3 sesione/javë: E marte nga ora 17:00 – 20:00 E premte nga ora 17:00 – 20:00 dhe E shtune nga ora 09:00 – 13:00
Kriteret për regjistrim – Formulari i Regjistrimit; – Diploma Universiteti; – Dëshmi/ Certifikata për Teknik të Kontabilitetit financa (me rastin e certifikimit); – Dëshmi mbi përvojen e punës 3 vite në kontabilitet apo financa (me rastin e certifikimit); – CV-ja;
Zyra për pranim të gatshëm për t’ju ofruar ndihmë:Ne ju asistojmë gjatë gjithë procesit të aplikimit, ju informojmë për rezultatet e aplikimit dhe ju udhëzojmë për fillimin e trajnimeve për certifime profesionale.
KONTAKT: Cel. +38344118346 & Tel. +38338220608 Email. trajnim@ikaf.org & Web. : Pejani Nr.1 – Prishtinë
Stafi ynë është në dispozicion për ju nga ora 08:30 deri 17:00, çdo ditë pune.

CERTIFIKIM - KONTABILIST I CERTIFIKUAR

Dumbo Moving and Storage NYC

Dumbo Moving and Storage NYC

Ponedjeljak 13. Veljača 2017
Papaya Spring Break

Papaya Spring Break

Četvrtak 21. Svibanj 2020
Belgrade Digital Group
Subota 07. Prosinac 2019
Defected Croatia 2020
Četvrtak 06. Kolovoz 2020
Natural Soap Making Workshop
Ponedjeljak 10. Kolovoz 2020
Europe Canna Expo Zagreb
Četvrtak 22. Listopad 2020
Nađi još događaja oko vas
Dobiti preporuke o događajima na temelju svoje Facebook ukusu. Nabavite ga sada!Pokaži mi odgovarajuće događaje za meneNe sada