Digital Art History - Methods, Practices, Epistemologies II, Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar (Srce), Ponedjeljak, 04. Studeni 2019

Registration for the Digital Art History II conference in Zagreb.

Digital Art History - Methods, Practices, Epistemologies II

Nađi još događaja oko vas
Dobiti preporuke o događajima na temelju svoje Facebook ukusu. Nabavite ga sada!Pokaži mi odgovarajuće događaje za meneNe sada