Digital Media 101 Meetup #4 | Transmedia, Impact Hub Belgrade, Četvrtak, 19. Rujan 2019

Kao i uvek u okviru Meetup-a o digitalnim medijima, pričamo o prilikama i preprekama i ispitujemo uspešne savremene prakse kako bismo zajedno kreirali zajednice koje kontinuirano uče! Tema ovog četvrtka biće „Transmedia – novi model digital media kompanije“! Transmedia u 2019. godini nije samo vrsta storytelling-a, već i pojam za nove vrste kompanija iz oblasti digitalnih medija! Na ovom Meetup-u razgovaraćemo o tome – kako od jedne priče nastaje univerzum i kako izbor platformi u osnovi ima razumevanje priče, ali pre svega publike. Diskutovaćemo o kreiranju iskustava i proširivanju intelektualne svojine. Diskutovaćemo kako ovakve kompanije i studiji zarađuju kao i šta je sledeće na horizontu od mogućnosti za njihov razvoj.  Prijavite se za četvrti u nizu Meetup! Digital media Meetup je serija događaja koja okuplja startape, kompanije, preduzetnike i umetničke studije koji u savremenoj praksi digitalnih medija ostvaruju uspehe. U razgovorima sa šampionima iz ove oblasti čućemo kako se razvija ideja/proizvod/rešenje, kako se bira i vodi tim, kako se upravlja procesima razvoja, kako se ostvaruju partnerstva i potencijalne investicije. Meetup-i su koncipirani tako da učesnici imaju priliku da u prvih sat vremena dobiju odgovore na sva svoja pitanja kroz interaktivne razgovore sa govornicima, nakon čega je drugih sat vremena odvojeno za networking i upoznavanje ove nove zajednice! Pridružite nam se i postanite deo zajednice koja na globalnom nivou raste iz dana u dan! Ukoliko već imate ideju, razmišljate o prelasku u oblast digitalnih medija ili se samo pitate šta su to sve digitalni mediji – Impact Hub četvrtkom biće mesto za vas. Više o ovoj zajednici pročitajte na: 


As always on the Meetups abour digital media, we talk about opportunities and obstacles and test successful modern practices to create communities of continuous learning together! The topic for this Thursday will be „Transmedia – new type of digital media company”! Transmedia in the year of 2019 isn’t just a type of storytelling, but a term for new types of digital media companies! On this Meetup we will talk about how the universe emerges from a single story and how the choice of platforms basically has an understanding of the story, but above all the audience. We will talk about creating experiences and expanding intellectual property. We will discuss how such companies and studios are making money, as well as what’s next in the horizon of opportunities for their development.  SIGN UP FOR THE 4TH IN A ROW MEETUP! Digital media Meetup is a an event series that brings together startups, companies, entrepreneurs and art studios who are successful in the modern practice of digital media. In conversations with the champions from this area we will hear how the idea / product / solution develops, how the team is selected and managed, how the development processes are managed and of course how partnerships and potential investments are made. Meetups are designed in a way so that participants have the opportunity to ask all of their questions in the first hour through interactive conversations with speakers, after which the other hour is set aside to network and get to know this new community! Join us and become part of a growing global community day by day! If you already have an idea, you are considering moving into the digital media field or just wondering what all digital media is – Impact Hub on Thursday’s will be the perfect place for you! More information about this community read on: 

Digital Media 101 Meetup #4 | Transmedia

Nađi još događaja oko vas
Dobiti preporuke o događajima na temelju svoje Facebook ukusu. Nabavite ga sada!Pokaži mi odgovarajuće događaje za meneNe sada