European Medical Job Fair - Zagreb, Croatia, Hotel Dubrovnik, Subota, 16. Studeni 2019

Medical job fair that is free for attendees such as doctors, nurses, carers, dentists, pharmacists, physiotherapists, etc.

European Medical Job Fair - Zagreb, Croatia

Nađi još događaja oko vas
Dobiti preporuke o događajima na temelju svoje Facebook ukusu. Nabavite ga sada!Pokaži mi odgovarajuće događaje za meneNe sada