How can startups benefit from EU funds? (Belgrade, Serbia), Impact Hub Belgrade, Četvrtak, 05. Prosinac 2019

Learn how your startup can benefit from EU funds

How can startups benefit from EU funds? (Belgrade, Serbia)

Nađi još događaja oko vas
Dobiti preporuke o događajima na temelju svoje Facebook ukusu. Nabavite ga sada!Pokaži mi odgovarajuće događaje za meneNe sada