21. Rujan 2020 - 6:00 do 14:00
Hilton Garden Inn Zagreb - Radnička
CroatiaZagrebRadnička cesta 21, 10000 Zagreb, Croatia

Trening: Stručno usavršavanje iz proračunskog računovodstva i fi, Hilton Garden Inn Zagreb - Radnička, Ponedjeljak, 21. Rujan 2020

Program usavršavanja:

• Uvod u proračunsko poslovanje (temeljni propisi, proračunski ciklus, proračunske klasifikacije)

• Proračunsko računovodstvo - pojam računovodstva i knjigovodstva, poslovne knjige i knjigovodstvene isprave, načela priznavanja poslovnih događaja, primjena računskog plana, knjigovodstvene pogreške, zaključna knjiženja, zaključivanje poslovnih knjiga - vježbe na praktičnim primjerima i rješavanje slučajeva iz prakse

• Blagajničko poslovanje, instrumenti plaćanja i platni promet

• Popis - organizacija i obavljanje, odluke, knjiženja popisnih razlika

• Financijski izvještaji (vrste, obveznici, rokovi, konsolidacija, izrada financijskih izvještaja)

• Proračunsko planiranje

• Izjava o fiskalnoj odgovornosti

• Plaće i dr. primanja u sustavu proračuna (plaće - državne i javne službe, JLP(R)S-i, naknade članovima predstavničkih tijela, članova upravnih vijeća, materijalna prava zaposlenika (dnevnice, putni troškovi, jubilarne nagrade), drugi dohodak - kod zaposlenika i vanjskih suradnika; oporezive i neoporezive isplate; ovrha na plaći)

Trening: Stručno usavršavanje iz proračunskog računovodstva i fi

Nađi još događaja oko vas
Dobiti preporuke o događajima na temelju svoje Facebook ukusu. Nabavite ga sada!Pokaži mi odgovarajuće događaje za meneNe sada